פֿון דער היים

עקסאָפּאָליטיש נייַעס פון שטוב און די אַרומיק געגנט.