ינער וניווערסע

א בליק אין אונדז אָפט דערציילט אונדז וואס מיר טאַקע זענען און וואָס מיר פירן מיט אונדזער לעבן פֿאַר צוקונפט.