אינצידענט אין רענדלשאַם פאָרעסט

דער פאַל פון אָבסערוואַציע און נאָענט באַגעגעניש מיט עקסטראַטערעסטריאַל טעכנאָלאָגיע, וואָס איז געווען אין דעצעמבער 1980, איז דער בעסטער דאַקיאַמענטאַד געשעעניש פון די בריטיש אַרטשיוועס פון רעאַל. אקט X.