שמועס מיט אַ פרעמד

פאַרשידענע פארמען פון שמועסן מיט ייליאַנז.