פֿירמע

אַלץ וואָס קאַנסערנד אונדזער געזעלשאַפט און די וועג מיר זע עס.